Экспрессионизм в России

Каталог выставки «Экспрессионизм в русском искусстве». Содержит иллюстрации около 350 работ 1900‑х — середины 1930‑х годов, краткие биографии художников.

Details

Personalities

Solomon Yudovin, David Burljuk, Nikolay Evgrafov, Pavel Kondratyev, Vyacheslav Mikhailov, Pavel Filonov, Sergej Gerasimov, Elena Guro, Sofia Zaklikovskaya, Kuzma Petrov‑Vodkin, Aleksandr Yakimchenko, Lev Bruni, Olga Bulgakova, Mikhail Vrubel, Pavel Mansourov, Solomon Nikritin, Yuri Pimenov, Ilya Pravdin, Jean Pougny, Aleksandr Gromov, Aleksandr Deyneka, Mstislav Dobuzhinsky, Lev Zhegin, Aleksej Karev, Rudolf Frents, Nathan Altman, Israel Lizak, Artur Fonvizin, Mikhail Shemyakin, Nikolaj Krymov, Valerij Alfeevskij, Anna Golubkina, Aleksandr Drevin, Nikolaj Kuprejanov, Nikolaj Lapshin, Aristarkh Lentulov, Vasiliy Masyutin, Isaak Makhlis, Alevtina Mordvinova, Vyacheslav Pakulin, Iosif Shkolnik, Aleksandr Yakovlev, Ivan Larionov, Samuil Adlivankin, Boris Anisfeld, Gleb Bogomolov, Boris Grigoriev, Nikolay Dormidontov, Alexander Labas, Natalya Nesterova, Arkadiy Proskura, Valentin Serov, Nikolaj Sinezubov, Evgenia Evenbach, Ksenia Ender, Yury Annenkov, Ilya Mashkov, Alexey Morgunov, Oskar Rabin, Nikolai Kulbin, Mikhail Sokolov, Vasily Chekrygin, Pavel Tchelitchew, Boris Ender, Mikhail Larionov, Mikhail Le Dantiu, Pyotr Bromirskiy, Nikolai Ge, Anatoly Gusyatinsky, Vladimir Kozlinskij, Konstantin Rudakov, Vasiliy Shukhaev, Petr Miturich, Svyatoslav Nagubnikov, Vera Pestel, Robert Falk, Vladimir Burliuk, Natalia Goncharova, Vera Ermolaeva, Maria Kazanskaya, Wassily Kandinsky, Vladimir Lebedev, Eduard Spandikov, Vladimir Tatlin, Aleksander Tyshler, Marc Chagall, Sergej Romanovich, Vasiliy Denisov, Kirill Zdanevich, Pyotr Konchalovsky, Nadezhda Lermontova, Kazimir Malevich, Artemiy Ober, Petr Osolodkov, Semyon Pavlov, Olga Rozanova, Antonina Sofronova, Konstantin Chebotarev, Aleksandr Shevchenko

Place of publication

St. Petersburg

Year

2018

Number of pages

216 pages

Language

Russian

ISBN

9785933326151

Open stacks or available on request

Open stacks

Illustrations

Yes

Bibliography

No

UDC code and author sign

709.47 2018

Volumes

1

Related publications