Серебряное созвездие. Вернисаж коллекции

Каталог выставки «Серебряное созвездие», которая прошла в Выставочном зале Российской Академии Искусств в 2014 году. Издание включает статьи Энвера Кузьмина и Евгения Зевина, живопись и графику первой половины ХХ века, краткую биографию художников, представленных на выставке.

Details

Personalities

Elizaveta Kruglikova, Nathan Altman, Alexey Kravchenko, Pyotr Bromirskiy, Alexander Vesnin, Mikhail Avetov, Boris Anisfeld, Lev Zhegin, Yury Annenkov, Pyotr Babichev, Pyotr Villiams, Sergej Gerasimov, Natalia Goncharova, Kirill Zdanevich, Boris Korolev, Pavel Kotlyarevskiy, Alexander Labas, Vladimir Kozlinskij, Nikolai Akimov, Andrey Goncharov, Tatyana Aleksandrova, Viktor Bart, Moisey Gaft, Viktor Vesnin, Zygmunt Waliszewski, Konstantin Vyalov, Aleksandr Drevin, Kukryniksy, Pavel Kuznetsov, Aleksandr Kuprin, Yevgeny Lanceray, Mikhail Larionov, Anatoly Lebedev-Shuisky, Boris Lopatinskiy, Aristarkh Lentulov, Nadezhda Lermontova, Thirteen, Nicolai Fechin, Pavel Chesnokov, Nadezhda Udaltsova, Leonid Chupyatov, Robert Falk, Vasily Chekrygin, Nikolay Chernyshev, Ruvim Frumak, Aleksandr Khvostenko‑Khvostov, Valentina Khodasevich, Sergey Luchishkin, Pyotr Lvov, Tatiana Mavrina, Alex Magaram, Kazimir Malevich, Ilya Mashkov, Vladimir Milashevsky, Petr Miturich, Solomon Nikritin, Aleksandr Osmerkin, Viktor Palmov, Vera Pestel, Kuzma Petrov‑Vodkin, Mikhail Sokolov, Aleksej Radakov, Vladimir Roskin, Konstantin Rudakov, Maria Sinyakova, Nikolay Tyrsa, Ivan Saveliev, Aleksandr Samokhvalov, Nikolaj Sinezubov, Nikolay Strunnikov, Nikolay Suetin, Aleksander Tyshler, Ilya Shlepyanov, Anatoly Shugrin, Georgy Yakulov, Konstantin Yuon, Vasiliy Shukhaev, Aleksandr Yakovlev, Boris Shaposhnikov, Aleksandr Shevchenko, Lev Zevin, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Ivan Kliun, Solomon Gershov, Vasiliy Ermilov

Place of publication

Moscow

Year

2014

Number of pages

318 pages

Language

English, Russian

Open stacks or available on request

Open stacks

Illustrations

Yes

Bibliography

No

UDC code and author sign

709.47 2014

Volumes

1

Related publications